Săptămâna aceasta am început a doua sesiune parlamentară. După întâlniri cu colegii parlamentari și miniștrii USR PLUS, a urmat ședința de plen a Senatului, în cadrul căreia au fost aleși membrii biroului permanent: 4 vicepreşedinţi, 4 secretari şi 4 chestori.

Programul primei zile din cea de-a doua sesiune parlamentară a continuat cu ședința festivă comună a Camerei Deputaților și Senatului, la care a participat, ca invitat de onoare, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Acesta a efectuat, împreună cu o delegaţie parlamentară, o vizită oficială la Bucureşti, în perioada 31 august – 2 septembrie, și a fost invitat să participe la deschiderea celei de-a doua sesiuni parlamentare. Astfel se are în vedere consolidarea relaţiei privilegiate dintre Legislativul român şi Parlamentul Republicii Moldova, cât şi reconfirmarea dorinţei celor două ţări de a încuraja cooperarea în vederea susţinerii proiectelor comune de interes major.

Au urmat, joi, lucrări în comisiile parlamentare. În cadrul Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației am dat avizul pentru mai multe inițiative legislative. Printre acestea se numără legea 259/2021 care prevede introducerea obligativității implementării sistemelor on line de plată în instituțiile publice. Proiectul, inițiat de parlamentarii USR PLUS, la care sunt cosemnatar, prevede modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

După ce în 2016 instituțiile publice au fost obligate să accepte încasări și prin carduri de credit și de debit, în anul 2021 este momentul să continuăm modernizarea și să impunem obligativitatea ca operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere și alte obligații de plată să accepte plata cu cardurile de debit și credit și online, printr-un sistem electronic modern de plată la distanță.

Beneficiile obținute de primării prin adoptarea unor soluții de plată online a taxelor și impozitelor sunt: reducerea cheltuielilor operaționale, creșterea sumelor colectate de la cetățeni prin încasarea simplă, rapidă și sigură, disponibilitate 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână, creșterea încrederii cetățenilor în administrația publică locală. Proiectul de lege are drept scop facilitarea accesului cetățenilor la beneficiile tehnologiilor moderne, printr-o implementare mai rapidă a mijloacelor de plată online a impozitelor și taxelor pe întreg teritoriul țării.

Tot în cadrul Comisiei de Comunicații și IT, am dat aviz  pentru legea 249/2021 care prevede transpunerea prevederilor comunitare în legislația națională în ceea ce privește obligațiile privind taxa pe valoare adăugată pentru prestările de servicii și vânzările la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe și transportul bunurilor pentru livrarea efectuată de interfața electronică.

Am discutat și pe marginea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. În contextul în care trebuie menținute anumite măsuri în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, se impune adoptarea unor prevederi cu privire la modul de desfășurare a cursurilor școlare și la modalitatea de susținere de către elevi, în condiții de siguranță, a examenelor naționale. Astfel, probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal și probele de evaluare a competențelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației. În plus, proiectul de lege reglementează aprobarea și actualizarea anuală, prin ordin al ministrului educației, a calendarului pentru acordarea sprijinului financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.

Pe ordinea de zi a lucrărilor din Comisia de comunicații și IT a fost și legea 305/2021 care instituie necesitatea aplicării apostilei sau a supralegalizării anumitor categorii de acte prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea sau redobândirea cetățeniei române și reglementează posibilitatea îndeplinirii procedurii de comunicare a ordinelor de acordare/ redobândire a cetățeniei române prin mijloace electronice. De asemenea, am participat săptămâna aceasta și la lucrările Comisiei permanente comune a Cemerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO în cadrul căreia am dezbătut propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.