Am depus săptămâna aceasta, împreună cu colegii senatori Silvia Dinică şi Andrei Postică, o inițiativă de modificare a legii privind transparența decizională în administrația publică.


În prezent există obligativitatea organizării de dezbateri publice pentru actele normative importante din administrațiile publice locale, doar dacă această consultare este solicitată, în scris, de o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

Transparenţa decizională este foarte importantă în adminsitraţia publică, la fel ca şi implicarea societății civile în actele decizionale ale administrației publice. În acest context, este necesară informarea cetăţenilor asupra proiectelor supuse dezbaterii şi accesul lor în cadrul ședințelor de consultare publică.

Așa cum legea prevede ca un partid politic să fie înființat cu 3 cetățeni cu drept de vot, același principiu vrem să fie aplicat la solicitarea pentru organizarea unei dezbateri publice. Este o minimă modificare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, care susține participarea cetățenilor simpli la elaborarea deciziilor importante pentru comunitate.


Concret, proiectul prevede că autoritatea publică este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ dacă acest lucru a fost cerut în scris de către minimum 3 cetățeni cu drept de vot. Asta pe lângă ceea ce prevede acum legea, respectiv ca solicitarea să fie făcută de o asociație legal constituită sau o altă autoritate publică.


Consultarea cetăţenilor este un principiu de bază al administraţiei publice în societăţile democratice şi, din acest motiv, am iniţiat acest proiect. Cetăţenii au dreptul să fie implicaţi în procesul decizional astfel încât proiectele adminsitraţiilor publice să corespundă cât mai mult posibil nevoilor comunităţii.